lördag 22 september 2012

Amatka
Brilars Vanja Essre Två, informationsassistent för Hygienspecialisterna i Essre skickas till Amtaka för att studera vilken sorts hygienartiklar innevånarna i kolonin Amatka använder. Det företag hon arbetar åt i Essre behöver sondera terrängen innan de etablerar sig i Amatka.
Det som till en början verkar vara ett vanligt uppdrag åt Hygienspecialisterna, om än i en annan koloni, visar sig totalt ändra Brilars Vanja Essre Tvås världsbild men även ändra livsvillkoren för innevånarna i kolonin Amatka.
Karin Tidbecks debutroman Amatka är en oerhört välskriven dystopi, men till skillnad från mycket annat i samma genre utspelar sig inte Amatka på en plats vi kan relatera till. Detta faktum i kombination med hur fysiska ting beter sig i detta parallella universum gör känslan av utsatthet än mer påtaglig än  de flesta dystopier jag läst förut. Kapiteluppdelningens benämning på veckans olika dagar bidrar till en skön känsla av leda, men även en känsla för det oundvikliga crescendot och slutet.
Karin Tidbecks Amatka är en dystopi, men också en stark hyllning till ordets makt och hur vi människor med dess hjälp kan förändra tillvaron runt omkring oss. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar